مداد غ م

...می نویسم به قلم، قلمم سرد ولی دلچسب است، می نویسم به دلم

زندگی را خوب می داند پرستو

خوب می داند پرستو زندگی، کوچ نیست... زندگی تکرار کوچ است زندگی عادت به کوچ است    نیست هرگز زندگی یکسال... زندگی، پرواز سالانه است                                       برفراز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
مرداد 92
2 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
10 پست