زندگی را خوب می داند پرستو

خوب می داند پرستو

زندگی، کوچ نیست...

زندگی تکرار کوچ است

زندگی عادت به کوچ است 

 

نیست هرگز زندگی یکسال...

زندگی، پرواز سالانه است

                                      برفراز قله ی همت، دشت رحمت، دره غ م

                                       شالی سبز ترانه، رود صحت، موج های ساحل عزت

 

زندگی، ناچار به هر روز است

خوش به حال آنکه هر روزش

                                                                                                                                                                                                            بُودپرواز

غ م

(محمد علی پارسا)

 سیزدهم شهریور 1390

/ 0 نظر / 35 بازدید